Beslutstöd

Pivotera 

Vi erbjuder kompletta tjänster inom Beslutstöd (Business Intelligence). Mycket vanligt är att skapa ett datalager för att ha en central plats för all din ekonomisk affärsinformation. Det kan handla om rapportering, budgetering, kalkylering samt digital distribution. 

Vi lägger stort fokus på att analysera och förstå kundens affärsverksamhet och vi har kompetensen till att göra just det. Beroende på uppdragets art, startar vi ofta ett uppdrag med att ta fram en logisk begreppsmodell som på ett enkelt och strukturerat sätt beskriver de viktigaste affärsbegreppen i kundens organisation. Utifrån begreppsmodellen är det relativt enkelt att skapa en funktionell prototyp. Att sedan ladda denna prototyp med verklighetsnära data skapar en mycket god förutsättning till att ha en gemensam "visuell plattform" att utgå ifrån, där alla parter på ett tydligt och relativt enkelt sätt kan bli överens om lösningens innehåll och förutsättningar. 

Ekonomisk Analys
  • Nyckeltal
  • Resultat & Balansräkning
  • Produktions- och inveteringskalkylering
  • Prediktiv Analys
  • Data Science
Analysverktyg

MS Excel 

Power BI

Datalager & Utvecklingsmiljöer

SQL Server: 

SSAS - Analysis Services (Kuber). 

SSIS - Integration Services (ETL). 

SSRS - Reporting Services. 

Power BI office 365 


Arkitektur: Kimball

Hur kan vi hjälpa dig?