Redovisning - för företag

Pivotera 

I bokföringslagen finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Pivotera kan erbjuda dig kompletta tjänster inom löpande bokföring, fakturering, bokslut, årsredovisning, ekonomisk uppföljning och analys samt upprättande av skattedeklarationer. 


Tillsammans ser vi över dina administrativa rutiner för att bli så effektiva som möjligt, du kan koncentrera dig på din affärsverksamhet och samtidigt tryggt låta oss sköta din administration eller delar av den.

Ekonomistyrning

Vill du utveckla och utvidga din affärsverksamhet? Vilka är dina lönsammaste kunder? Vilka är dina lönsammaste produkter? Hur ser framtiden ut? Upprättar du löpande prognoser? Har du rätt prissättning av ditt erbjudande? Vi erbjuder företag att få en komplett leverantör för både hantering av dina affärstransaktioner samt uppföljning av hela affärsverksamheten. Vi analyserar och ser tillsammans över företagets affärsprocesser, upprättar affärsplaner, utför konkurrensanalys, gör statistiska beräkningar och tar fram annan relevant beslutsunderlag. 

Vi ser gärna att våra kunder kan vara nystartade verksamheter men också företag som varit igång några år men som vill testa något nytt. Alla som bedriver näringsverksamhet är välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri offert som tas fram genom ett initialt möte för att skräddarsy en lösning för just dina behov.


Konsulter på Pivotera ska ha minst 10 års erfarenhet av ekonomisk uppföljning och analys.

Hur kan vi hjälpa dig?